Teknoloji Molası

Teknolojinin Nabzını Tutan Site!

Dijital ve Analog Veri Nedir?

2 min read

Dijital veriler, sıfırlar ve olanlar olarak depolanan bilgileri ifade ederken, analog veri diğer depolama yöntemlerini gösterir. Dijital veriler büyük ölçüde analog verileri desteklerken, bazıları analog depolama tekniklerini tercih eder. Birçok analog kayıt dijital depolama ile değiştirildi.

Analog veri nedir?

Günlük yaşantımızda algıladığımız verilerdir. Rüzgarın hızı, ışığın şiddeti, havanın sıcaklığı analog verilere gösterilebilecek en güzel örneklerdir. Bu örneklerin ortak bir özelliği bulunmaktadır. Verilerin ne zaman ve hangi aralıklarla değişeceğini pek bilemeyiz. Yani sürekli değişen bir veriden söz edilmektedir.

Kayıtlar ve kaset bantları, analog veri depolama biçimleridir; basılı belgeler de analog olarak kabul edilir. Analog veriler dijital verilerden daha yavaş olma eğilimindedir, ancak aynı zamanda daha kesin olabilir. Analog veriler ara değerlere izin verdiğinden, bazıları daha yüksek kalite sağladığına inanmaktadır.

Dijital veri nedir?

İnsanların, bilgisayar ve akıllı sistemler için ürettiği verilerdir. Bilgisayardaki donanım parçalarının bir birleri ile haberleşmeleri ikili sayı sistemi ile olur. 0 ve 1 sayılarını kullanarak verilen komutların işlemci tarafından anlaşılır olması sağlanır. Bunun için dijital 0 (sıfır) karakteri analog veri olarak 0 (sıfır) voltu, 1 (bir) karakteri ise analog olarak 5 voltu temsil etmektedir. Bir örnekle daha açıklanır hale getirelim. Klavyeden büyük A harfine bastığınızda işlemcinin bunu anlayabilmesi için dijital veriye dönüştürmesi gerekmektedir. Buna göre büyük A harfinin dijital karşılığı 01000001’dir.

Dijital veriler, çeşitli şekillerde gösterilebilecek olanlar ve sıfırlar olarak saklanır. Bir manyetik sürücünün yüklü bir kısmı bir, bir yüklenmemiş kısım bir sıfırı temsil edebilir. CD’ler, olanları ve sıfırları temsil etmek için mikroskobik oluklar kullanır. Farklı veriler arasında aktarımı kolaylaştıran dijital verilere sahip hiçbir ara değer yoktur.

Bir şunu diyen bir yazı '-D 叫哈 Anolog veri sürekli değişen, sonuç olarak da sonsuz sayıdaki değere karşılık gelen verilere denirken dijital veride sınırlı sayıda değer görebiliriz.' görseli olabilir

Bazı depolama ortamları hem analog hem de dijital veriler için kullanılabilir. Bantlar, profesyonel ortamlarda analog kayıtlar için yaygın olarak kullanılır, ancak bilgisayarlarda kullanılmak üzere olanları ve sıfırları depolamak için de kullanılabilirler ve pek çok şirket hala sabit disk yedeklemeleri için bant kullanır.

Unutmamalıdır ki bir yazılımcı dijital veri kavramını bilmeden kodlama yapamaz. Çünkü işlemcilerin ve mikro denetleyicilerin çalışma prensibini bilmesi gerekir. Arduino kartların içerisinde bulunan mikroişlemciler bu prensiple çalışmaktadır. Hangi veriyi nasıl, hangi amaçla kullanacağınızı sizin belirlemeniz gerekmektedir.

Tor Browser’ Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir